> Klotterskydd i Stockholm
Klotterskydd i Stockholm, snabbt och noggrant!

Klotterskydd

Vi på Klotteroff är inte bara experter på fasadtvätt och klotterborttagning, utan erbjuder även förebyggande åtgärder mot klotter i form av klotterskydd. Klotterskydd gör det enklare att avlägsna klotter om det skulle uppstå, men skyddar även fasaden mot den typ av nedsmutsning som uppstår naturligt.

Klotter och graffiti kom till Sverige i början av 1990-talet från USA och fick genast ett stort genomslag bland vissa subkulturer. Detta ledde till att klotter snart blev ett vanligt inslag i stadsbilden i Stockholm, och betraktades av många som allvarlig nedsmutsning och förstörelse av allmän egendom. De ofantliga ekonomiska kostnaderna för att ta bort klottret, förde med sig att man började titta på hur man effektivt skulle kunna skydda stadens väggar, och på så sätt spara pengar.

Det klotterskydd som vi använder på Klotteroff idag består i all sin enkelhet av ett tunt, genomskinligt vax som vi sprejar på fasaden. När någon sedan klottrar på detta, och klottret ska avlägsnas, behöver vi endast spola fasaden med varmt vatten för att vaxet ska lösas upp och därmed få klottret att försvinna. Det behövs alltså inga starka rengöringsmedel, och kostnaden för sanering när man har klotterskydd blir alltså betydligt lägre. När vi sedan rengjort ytan, applicerar vi alltid ett nytt, tunt lager vax för att fasaden återigen ska vara skyddad mot klotter. Men vårt klotterskydd har också andra fördelar, då det skapar ett effektivt skydd mot naturliga föroreningar såsom alger och mögel. Man bör oftast klotterskydda i 2 lager för bra resultat (Offerskyddet ger 7 års funktionsskydd).

Vi på Klotteroff erbjuder alltså ett effektivt klotterskydd stockholm för alla typer av fasader i Stockholm. Detta klotterskydd minskar inte bara dina saneringskostnader, utan skyddar också din fasad mot alger, mögel och annan luftburen nedsmutsning. Tveka inte att kontakta oss om du vill beställa klotterskydd för din fastighet, eller har några andra frågor. Bilder bifogas om så önskas efter utfört arbete.Läs mer om våra tjänster


Klottersanering Stockholm
Fasadtvätt StockholmKLOTTER OFF AB © 2012