> Markrengöring Stockholm med KLOTTER OFF

Markrengöring

Vi använder oss av högtryck med miljögodkända rengöringsmedel för nedsmutsade ex smuts, tuggummi olja, färg, fågelspill, marshaller mm. Vi erbjuder fotografering före och efter vid samtliga våra utförda arbeten

KLOTTER OFF AB © 2012