> Klottersanering i Stockholm vi är på plats inom 24 timmar

Alg och mögeltvätt

Vad är mögel?

Mögel är små mikroskopiska organismer som är ett organiskt material och kan reproducera genom att släppa sporer. Mögel är en typ av svamp och det finns mer än 100.000 arter. I naturen hjälper mögel att bryta ner blad, trä och andra växtrester. Mögel blir ett problem när det finns där det inte är önskat.

När blir mögel ett problem? Du vet att du har mögel och när du kan känna lukten av unken lukt eller se små svarta eller vita fläckar längs fuktiga utomhusytor. Mögel finns ofta i områden där vatten har skadat materialet, mögel kan också hittas längs väggar där varma fuktiga luften kondenserar på kallare väggytor.KLOTTER OFF AB © 2012